Häromdagen kunde man höra Socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons syn på sjukförsäkringen. Han tycker att den fungerar väl men är lite oroad över att kvinnors sjukskrivningar ökar. Jag undrar om de som drabbats av regeringens sjukförsäkring håller med? Tusentals går idag till jobbet varje dag, fast de är sjuka. För de vare sig vågar eller har råd att sjukskriva sig. Personer med korta vikariat är rädda att inte få förlängd anställning, och personer med oregelbundna arbetstider drabbas hårt av karensdagsregler och låga ersättningar. Så är verkligheten, inte minst för många av Kommunals medlemmar.

Sedan de nya reglerna infördes har dessutom över 75 000 personer utförsäkrats från sjukförsäkringen. De har passerat den administrativa tidsgräns som regeringen satt för hur länge man får vara sjuk. 70 procent av dem är kvinnor. Svårt sjuka personer stängs idag av från sjukförsäkringen och hänvisas till arbetsförmedlingen – där en stressad jobbcoach ska försöka erbjuda stöd. Och uppföljningen visar att mer än hälften av dem var så sjuka att de snart fick komma tillbaka till sjukförsäkringen.

Nu ser vi hur människor utförsäkras för andra gången, inte ett dugg friskare, snarast tvärt om. Och framför allt med väsentligt sämre ekonomi. Drygt en tredjedel av Kommunals utförsäkrade medlemmar förlorade mer än 5 000 kronor per månad i samband med utförsäkringen. Ytterligare nästan lika många förlorade 2 500 kronor per månad. Den ekonomiska oro det för med sig bidrar inte heller till möjligheten att tillfriskna och komma tillbaka till arbete. Det är också bara några få procent som har ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

Det är uppenbart att regeringens utförsäkringspolitik nått vägs ände. Av regeringens senaste budgetproposition framgår att sjukskrivningarna nu är tillbaka på samma nivå som när regeringen började sitt experiment med sjukförsäkringen. Rehabiliteringsgarantin har inte inneburit att fler fått rehabilitering, snarare har fler sorterats bort från arbetsmarknaden.

Ökningen av sjukfrånvaron borde mötas med förebyggande insatser och förstärkt rehabilitering. Men regeringen gör tvärtom – över 90 procent av stödet till företagshälsovården dras ner i höstens budget, och allt färre får rehabilitering och stöd för återgång i arbetet. Vi vill istället stärka företagshälsovården och förstärka möjligheterna till rehabilitering. Vi vill ta bort stupstocken och stoppa utförsäkringarna. Och vi vill att tidsgränserna innebär skyldigheter också för arbetsgivare, Försäkringskassan och sjukvården – så att man säkerställer att den som är sjuk faktiskt får rehabilitering och stöd. Det vore att få en arbetslinje värd namnet.

Vår välfärd bygger på att alla som kan jobba också ska göra det. Den som har oturen att bli sjuk ska både ha rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Den sjukförsäkring vi har idag ger så dåligt ekonomiskt skydd att många känner sig tvingade att teckna ytterligare en försäkring, via sitt fackförbund eller privat.
  Det är en av de allvarligaste bristerna i sjukförsäkringen eftersom det riskerar att leda till att människor blir helt utan försäkringsskydd, eller tvingas betala onödigt mycket för det. Vi vill höja taken i sjukförsäkringen, så man inte ska behöva tvingas ta kompletterande försäkringar.

Det är hög tid att människor får den rehabilitering de behöver för att komma tillbaka till arbete, istället för att skickas runt i systemen. Ingen blir friskare för att man gång på gång skickas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Sverige behöver en mänsklig sjukförsäkring!

Tomas Eneroth,
vice ordförande (S) i riksdagens
socialförsäkringsutskott