Efter arbetsplatsolyckan i juni där en djurvårdare omkom har Kolmården infört nya rutiner. Tidigare var djurvårdarna inne hos vargarna varje morgon och kväll, nu ska de inte ha någon direktkontakt alls. Alla kontroller görs från utsidan, samtidigt som hägnen byggs om så att vargarna kan föras undan när personalen går in.
  – Vi ställer oss bakom det här. Det blir ett nytt förhållningssätt för oss, men det funkar bra, säger huvudskyddsombudet Christian Andersson.

Även vargarna börjar anpassa sig till det nya arbetssättet.
  – De kommer fram så att vi kan titta till dem så att allt står rätt till. Det här är ju en förändringsprocess för dem också.
  Christian Andersson har bara gott att säga om Kolmårdens åtgärder efter det tragiska dödsfallet.
  – Krishanteringen som drog igång efter olyckan har varit jättebra. Vi har fått all hjälp vi behöver, från präst och företagshälsovård.
  Hur har personalen gått vidare?
  – Det har förts samtal i arbetsgrupperna för att försöka bearbeta det som hänt, men det är klart att det är dämpad stämning.