Skönsmons hemtjänst. Håkan Nilsson och Maja Berntsson.

Håkan Nilsson är på väg hem till 88-åriga Maja Berntsson. Hon är en av de åtta personer han tar hand om varje dag i sitt jobb som vårdbiträde i den kommunala hemtjänsten i Sundsvall. Så har det inte alltid varit. Fram till i våras planerades hans dagar av en planerare och Håkan kom till nya vårdtagare nästan varje dag.
  – Nu planerar jag jobbet själv. Jag känner mina pensionärer och vet vad de behöver, säger Håkan som trivs mycket bättre på jobbet än tidigare.

Maja är också glad att slippa träffa så mycket olika personal.
  – Det var så många förut. Jag vet inte var de kom från allihop, säger hon med ett snett leende i mungipan.
  Håkan och Maja ingår i ett försök med nya arbetssätt som pågår i Sundsvall. Tanken är att om de som arbetar och de som får hjälp har kontroll på sina dagar och känner sig trygga blir vården bättre. Minskade vårdkostnader och minskade vikariekostnader ska bekosta den lilla ökning av personal och luft i schemat som behövs.
  Än så länge verkar det fungera. Under våren har Håkan och hans sex kollegor tagit hand om ett trettiotal pensionärer. Innan försöket kunde en vårdtagare träffa ett fyrtiotal olika personal på en månad, nu har den siffran minskat till ett tiotal. Redan kan man se att de gamla mår bättre och dessutom larmar mer sällan, dessutom har sjukfrånvaron har sjunkit rejält. Att stressen har minskat är en av anledningarna.
  – Nu bestämmer jag hur jag ska lägga upp dagen själv och om någon behöver lite mer tid en dag kan han eller hon få det. Är det något jag inte hinner klart kan jag göra det nästa dag, säger Håkan.

Skönsmons hemtjänst. Håkan Nilsson.”Vi får ta mer ansvar själva idag. Det blir både vi och kunderna lugnare av”, säger Håkan Nilsson. 

Redan när man började prata om försöket var hemtjänstgruppens personal med i arbetet. Tillsammans med handledare från kommunen har de tagit fram alla fakta som den nya modellen bygger på. En av dem som var med i arbetat var undersköterskan Kristin Eriksson.
  – Vi började med att lyssna på dem som har hemtjänst. Vi ville att de skulle berätta för oss vad som var viktigt för dem i hur de fick sin hjälp utformad. Få deras visioner om hur hemtjänsten skulle vara i sitt bästa, säger hon.
  När frågan var ställd undersökte gruppen hur effektivt de gav den efterfrågade hjälpen. De kartlade hela kedjan av kontakter mellan den som ville ha hemtjänst och den som skulle ge den. Det visade sig vara en lång kedja som gick många varv runt mellan olika personer i kommunen innan hjälpen kom fram. Allt från biståndsbedömare till planerare skulle säga sitt innan hemtjänsten började fungera. Man upptäckte att det fattades en del onödiga beslut och att kontakter mellan olika personalgrupper tog för mycket tid. I det nya systemet läggs fler beslut och mer ansvar över på dem som arbetar ute i hemtjänsten. Bland annat har de fått rätt att bevilja vissa hjälpinsatser.
  – Förut fick vi en lapp att gå efter, nu får vi hela ansvaret, det blir roligare att jobba, säger Ulrika Andersson som också varit med från början.

Intresset för hur gruppen arbetar är stort. På sikt ska systemet införas på alla hemtjänstgrupper i Sundsvall och det är personalen i försöket som informerar de andra. Ofta när de håller föredrag får de höra att systemet påminner mycket om hur man jobbade förr. Månader av utredningar och försök har på sätt och vis resulterat i att man går man tillbaka till det som var innan de senaste tjugo årens mer kontrollerade hemtjänst.
  – Vi har lärt oss massor, men det här är bara sunt förnuft. Det är skönt att det äntligen får styra, säger Kristin.

Skönsmons hemtjänst. Ulrika Andersson.Undersköterskan Ulrika Andersson föreläser för en annan hemtjänstgrupp om hur Skönsmons hemtjänst provar nya arbetssätt.

Vinster med det nya
sättet att jobba


1. Färre larm
Under februari, innan försöket, var det 534 larm på sammanlagt 116 brukare. Under en månad i försöksgruppen med 29 brukare larmades det två gånger (borde ha varit drygt 40 utifrån vanlig frekvens).
2. Färre sjukskrivningar
Sjukskrivningarna har sjunkit från 3,08 dagar per person och månad till 0,52 dagar.
3. Bättre kontinuitet
Under en månad i gamla systemet träffade kunderna mellan 25 och 42 olika personal. I det nya systemet mellan 8 och 12.
4. Biståndsbedömning
Sammanlagt under 2011 gjordes nära 5 500 biståndsbeslut. Av dem var 0,02 procent avslag. Nu beviljar man bistånd i block. Om en person exempelvis beviljas städ, får hemtjänstpersonalen själva rätt att utöka med handling och dusch.

Försöket i Skönsmon

• Systemet har tagits fram av hemtjänstgruppen under ledning av en konsult som använde sig av ett effektiviseringssystem för organisationer som heter Vanguard.
• Huvudtanken är att det ska fattas så få beslut som möjligt och att de ska tas så nära kunden (vårdtagaren) som möjligt.
• En grupp om sju personer arbetade i fem veckor med att kartlägga alla moment från biståndsbedömning till fakturering.
• Sedan i påskas har man prövat systemet i en hemtjänstgrupp med 29 kunder och 9 personal.