Ett äldreboende i Vara sparade in 5 timmar och 20 minuter per vecka när de kartlade sin städprocess med hjälp av lean. Det tidsbesparande konceptet som Vara kommun använder finns inom hela äldreomsorgen sedan några år tillbaka.
– Lean handlar om att man kartlägger problem. Vi hade till exempel ingen rutin på hur man fyller på blöjor hos de boende. Man ska inte behöva springa runt och leta dem för det tar en massa onödig tid, säger Monica Jäger, ordförande i Kommunal Skaraborg sektion 10.
Hon jobbar på Tornumsgårdens hemtjänst och tycker det har varit kul att lära sig hur man kan slippa göra onödiga moment i arbetet. Men hon tror också att Lean kan utnyttjas på fel sätt.
– Baksidan är att när vi jagar tid så hinner vi med fler bruk­are. Det kanske leder till att man inte tillsätter tjänster eller skippar att ta in den där vikarien.

Monica Jäger tycker det är roligt att lära sig att spara onödiga moment i arbetet. Men hon tror också att Lean kan utnyttjas på fel sätt.
Monica Jäger tycker det är roligt att lära sig att spara onödiga moment i arbetet. Men hon tror också att Lean kan utnyttjas på fel sätt.
FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

Hennes farhågor bekräftas av Christina Strandman som var chef för Tornumsgården när Lean infördes. Hon menar visserligen att utgångspunkten i Lean är att tidsvinsten ska komma brukaren till del. Inom hemtjänsten innebär det till exempel att man ska kunna stanna längre hos varje brukare. Men under en tid då trycket på hemtjänsten ökade och ärendena blev fler, användes tidsvinsten till att undvika att ta in mer personal. Enligt Christina Strandman var det svårt att rekrytera tillräckligt snabbt. Hon menar ändå att syftet med Lean inte är nedskärningar.
– Även om vi blir snabbare och effektivare med Lean, har vi inte infört det för att kunna dra ner på personal.

Dagens verklighet är att de flesta kommuner står inför stora besparingskrav. Monica Jäger tror att många i det läget ser lean som en besparingsmodell.
– Lean production kom en gång från bilindustrin i Japan, och det klingar ju lite ”jaha, nu ska vi jobba snabbare”, säger hon.
Även om Lean ska spara in tid, så tar det också tid att jobba med.
– Jag upplever att det är lite för tajt för att jobba med Lean i dag. Det finns inte tid att göra kartläggningar kontinuerligt, säger Monica Jäger.