Leif Nordin, ombudsman Kommunal.

– Vi vill ge det en chans. Men vi måste vara observanta – det får inte bli som i industrin. Man kan inte bara lyfta ett sätt från industrin rakt över till vården.
Kommunal är genom Trygghetsfonden med och ansöker om EU-medel för ett större Leanprojekt. Det syftar till att stödja kommuner och landsting i arbetet med lean. ”Lean kan vara ett sådant sätt att arbeta med utveckling, där man tar vara på de anställdas kunskaper om sitt arbete och deras kreativitet”, skriver Trygghetsfonden på sin hemsida.  

Leif Nordin tycker att lean har fått en oförtjänt negativ stämpel. Det han ser som positivt är ökat inflytande för de anställda.
– Med Lean finns möjlighet att ta vara på de kunskaper som finns på golvet.
Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ett pågående utvecklingsprogram som heter Lean i vården, där alla landsting utom Sörmland deltar. Syftet är att samla de kunskaper och erfarenheter som redan finns, reda ut hur Lean fungerar och hur man ska anpassa det till vården.