Begreppet Lean production kommer ursprungligen från bil­industrins löpande band. Det handlar om att upptäcka var personalen slösar tid och lära sig arbeta smartare.
Redan i dag används modellen på en rad sjukhus och äldreboenden runt om i Sverige. Förespråkarna är entusiastiska och framhåller att tidsvinsten ska komma brukare och kunder till godo.

Men flera arbetslivsforskare varnar för att lean kan leda till att arbetet blir för stressigt och påfrestande. Jörgen Winkel är professor i produktionsekonomi vid Göteborgs universitet. Han menar att effektiviseringar i vården är viktiga, men de måste genomföras klokt.
– Det finns en risk att arbetet blir för intensivt. Man måste säkerställa en dräglig arbetsmiljö, säger han.
– Även om man effektiviserar och kapar tid innebär det inte att man kan ta bort motsvarande mängd personal. Det måste chef­-erna i vård- och omsorgssektorn inse, säger Jörgen Winkel.
Du menar att lean kan leda till arbetsskador. Vilka?
– Om man driver Lean-processer för tufft så finns risken att folk bränner ut sig, säger Jörgen Winkel.
För att hitta arbetsmoment som är onödiga, används inom lean något som kallas värdeflödesanalyser.
Personalen kan till exempel kartlägga hur lång tid det tar att göra en viss syssla och hur mycket väntetid som finns. Sedan tar de fram en plan på hur sysslan kan utföras mer effektivt.

Lean production

Lean är en effektiviseringsfilosofi. Den togs ursprungligen fram för bilindustrin och bär kopplingar till produktion på
löp­ande band. Syftet med Lean är att hitta och ta bort tidsslöserier för att arbeta smartare.
I Vara kommun beskrivs Lean så här: "Brukarnas behov och önskemål är utgångspunkten och fokus är att skapa mesta möjliga värde med minsta möjliga resursåtgång."