En lång och plågsam färd kan livet vara

Det beror på hur jag livets resa styr

och på val jag gör – och val jag ej vill göra

Men gör jag inga val

från själva livet väl jag flyr?

För att känna att jag faktiskt har kommandot

över det som är min stund i världen

är det nödvändigt att JAG själv väljer vägar

under den långa färden

Som ändå är rätt kort

från födelsen –

tills livet runnit bort