En stum sångsvan, kan man tänka sig det? ”Svanen och Trumpeten” handlar om sångsvanen Louies kamp för att övervinna sitt handikapp, för att vinna kärlek och rädda sin fars ära.

Filmen får godkänt men inte mer. Det är synd att den inte är jättebra, när det nu görs så få filmer för barn under sju år. Historien är också lite väl virrig för att gå hem helt och hållet hos de allra minsta. es