Studien har gjorts av AFA Trygghetsförsäkrings Medicinska Råd på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Den ska användas vid medicinska bedömningar av arbetssskadeärenden men också förebyggande för att skapa bra arbetsmiljöer.

Tunga lyft i sig tycks inte orsaka ryggont. Det som ökar risken är arbete i böjda eller vridna arbetsställningar.

Inte heller besvär från nacken har något säkert samband med fysiska exponeringar i arbetet. Däremot tyder forskningen på ett samband mellan stress och ont i nacken.

Studien heter ”Arbete och besvär i rörelseorganen” (2001:12) och ingår i Arbetslivsinstitutets vetenskapliga serie ”Arbete och Hälsa”. Bakom den står en rad experter, bland annat professor Tommy Hansson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Eva Vingård, docent i yrkesmedicin vid Karolinska Institutet.