Svensk arbetsmarknad har inga regler som säger att man har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid från en arbetsgivare till en annan. Varje landsting är en egen arbetsgivare i lagens mening.

Din fråga har egentligen inget med arbetsmarknaden inom EU:s gränser att göra. Där finns heller inga regler om att tillgodräkna sig tid. Man har bara rätten och möjligheten att söka arbete.

Du kan inte åberopa din erfarenhet från annat landsting för att få en tillsvidareanställning. Det landstinget först ska ta hänsyn till, är om någon egen anställd har företrädesrätt enligt Lagen om anställningsskydd eller om någon behöver omplaceras.

Men visst kan man vara kritisk mot arbetsgivarnas sätt att hantera anställningsfrågorna. Man undrar hur de skall kunna rekrytera kompetent personal om de inte erbjuder rimliga anställningsvillkor.

Man kan dessutom fundera på varför systemet med springvikariat är så vanligt inom vård och omsorg. Finns motsvarande system på den mansdominerade delen av svensk arbetsmarknad?
Du kan i alla fall åberopa din erfarenhet vid lönesättning, eftersom lönen ska bestämmas utifrån bland annat kompetens och erfarenhet.

Och jag tycker ändå att du ska ställa krav på arbetsgivaren när du söker nytt arbete, om att få en tryggare anställningsform än springvikariat med timlön.