Sen hösten 1999 har brandmännen i Enköping haft ett lokalt avtal med femveckorsschema och timbank, 386 timmar på ett år. De har arbetat mycket utåtriktat med utbildning och förebyggande arbete. (Reportage i Kommunalarbetaren nr 11/2000)

— Vi har intervjuat alla 26 i utryckningstjänst, och då kommer det fram mycket kritik, säger Kari Mäntynen, facklig företrädare. Grundsystemet och idéerna är bra, men timbanken fungerar inte som den ska.

Kritiken gäller planeringen av hur timmarna i timbanken används; dagarna blir sönderstyckade, den fysiska träningen och arbetet på stationen blir eftersatt, den som arbetat med ett projekt får inte slutföra det om timmar saknas.

— Vi får inte uppskattning för det arbete vi gör, och vi blir varslade för sent om timmar och arbetsuppgifter som ska göras. Vi har familjer och barn i barnomsorgen som kräver en viss framförhållning, säger Kari Mäntynen. Den här kritiken kom fram redan för ett år sedan, men då var vi mer optimistiska, och trodde att kritiken skulle leda till förändringar.

Brandmännen kräver också att få del av de inkomster som räddningstjänsten får in tack vare deras utåtriktade arbete.

Om schemat och timbanken ska bestå kräver brandmännen sänkning från 42 till 38 timmars arbetsvecka. Det handlar också om lön:

— Vi kräver en tusenlapp mer i månaden — det är bara en liten del av förvaltningens inkomster.

Idag har en brandman 16 155 kr i grundlön (ob tillkommer), en brandförman 17 000 kr (plus ob) och en brandmästare 19 450 kr (plus 4 100 kr).

Löneförhandlingar pågår nu och en schemagrupp har tillsatts.