Om man stänger exempelvis en förskoleavdelning har arbetsgivaren i första hand en skyldighet att omplacera. Finns arbeten inom kommunen ska inga uppsägningar ske. Grundregeln är att man är anställd inom kommunens förskoleverksamhet med placering på ett visst ställe, men man har en arbetsskyldighet inom hela verksamheten.

Det är alltså inte givet att man ska vara på samma ställe för alltid. För er handlar det nu om att er avdelning ska ha stängt i cirka två år. Arbetsgivaren gör inget fel när det blir ni som får flytta, men är förpliktigad att se till att ni har arbete och att anställningsvillkoren, lön med mera inte försämras. Ändå tycker jag att arbetsgivaren ska ta en ordentlig diskussion med var och en av er som är berörda om var ni ska arbeta i stället.

Regeln ”sist in, först ut” gäller bara om arbetsgivaren ska säga upp personal och det är ju inte aktuellt.