Jag undrar om du är långtidssjukskriven på grund av mobbningen eller på grund av något annat? Om det är för mobbningen bör du vända dig till din fackliga sektion och få en kontaktperson som kan hjälpa dig med eventuella skadeståndsanspråk.

Frågan om skadestånd prövas unikt i varje fall. Men först måste man ha en klassad arbetsskada.

Jag tycker att du gjort det väldigt bra som bestämt dig för att inte gå tillbaka till samma arbetsgivare. När det gått så här långt kan man sällan få ut något gott av att fortsätta. Det kan leda till en positiv utveckling för din del att vända dig åt något annat håll.