Antalet sjukskrivna med sjukpenning var i juni i år 276 000 personer. Av dem var 63 procent kvinnor och 37 procent män.

Av kvinnorna hade 64 000 och av männen 36 000 personer varit sjukskrivna i mer än ett år. Antalet som varit sjukskriva i mer än ett år ökade mellan juni 2000 och juni 2001 med 27 procent.