Jag tycker att du i första hand ska vända dig till din arbetsgivare och diskutera frågan om att prova på annat jobb. Huvudprincipen för att arbeta i äldreomsorgen är att man ska ha gått omvårdnadsprogrammet eller motsvarande.

Det är ingen självklarhet att arbetsgivaren står för utbildningskostnaden, utan den finansieras med studiemedel. Om du kan få det eller inte och i vilken form kan jag inte svara på, det bör arbetsförmedlingen eller den som anordnar utbildningen kunna göra.

Du kommer att lönesättas utifrån det arbete du har och det ger ingen automatisk rätt att behålla den lön du har idag.

Din uppsägningstid är en månad. Men det finns inget som ger dig någon rätt att vara tjänstledig för att prova annat arbete. Den frågan styr arbetsgivaren över.