Invånarna i den västerbottniska kustorten Sikeå är stolta som tuppar över sin gamla brandstation, inte minst för att den finns omtalad i Guiness rekordbok 2001 som Sveriges minsta. Byborna är emellertid helt övertygade om att den också är världens minsta.

Den 7,5 kvadratmeter stora — och för all del charmiga — byggnaden ingår i Sikeå Frivilliga brandförsvar.

Skjulet uppfördes 1901 efter beslut på byastämman och bonden Olov Åberg fick uppdraget att utföra arbetet och för det fick han 32 riksdaler -då han också höll virket.

Här förvaras sedan dess olika brandredskap, bland annat den brandspruta som byn köpte in 1899. Sprutan var senast i bruk när biografen brann ned 1932.

Sedan 40-talet har huset stått orört, men 1994 återinvigdes brandstationen av brandchefen i Robertsfors kommun.

Den kommunalanställde bybon Sven-Erik Lundström ingår i Sikeås frivilliga brandkår:

— Vi har utarbetat en unik räddningsplan eftersom byn är så vidsträckt. Vi har till exempel ett eget vägnätssystem och en egen telefonkatalog så att räddningstjänsten och ambulansen snabbt kan ta sig fram om olyckan är framme.