Försöket med att låta personal i äldreomsorgen jobba tre dagar och vara lediga tre dagar, enligt ett rullande schema oavsett veckodag, har blivit en sådan succé att kommunen går vidare.

— Mitt förslag till politikerna är att man utökar projektet till att omfatta 75 eller 100 personer, säger Elisabeth Mejersjö, äldreomsorgschef i Lindesberg.

20 undersköterskor och vårdbiträden har sedan oktober förra året fått prova på systemet, som Kommunalarbetaren skrev om i nummer 2-2001. Personalen fick en arbetstidsförkortning med 12,5 procent. Det krävdes extra tjänster på bägge avdelningarna för att scheman skulle gå ihop.
Trots det har kommunen tjänat pengar på systemet. Totalt hamnar överskottet på 179 000 kronor jämfört med budget.

Framför allt beror det på den kraftigt sjunkande sjukfrånvaron som i sin tur inneburit lägre kostnader för vikarier.

Enligt prognoserna var det tvunget att korttidsfrånvaron sjönk med drygt 38 procent för att det skulle bära sig ekonomiskt. De korta sjukskrivningarna har gått ner med 66,5 procent.
Långtidssjukskrivningarna har också sjunkit kraftigt med drygt 73 procent.

Det är siffror som andra försök med till exempel sextimmarsdag inte har varit i närheten av.

— Det som framför allt gör att det blivit en så stor minskning i Lindesberg är just den här tredagarsledigheten då det blir en rejäl återhämtning. Och sen är det ganska korta men intensiva arbetspass däremellan, säger Fredrik Sjöstrand vid Linköpings universitet som har gjort utvärderingen.

Utvärderingen visar också att en majoritet av personalen upplever sig må bättre nu än när de jobbade enligt det traditionella schemat. 19 av de 20 som fått prova på 3:3 är positiva, en är osäker.

De flesta anhöriga har inte märkt någon förändring alls i vårdkvalitet. Fem av de 13 tillfrågade tycker att kvaliteten blivit bättre. Bland personalen anser nära tre fjärdedelar att vårdkvaliteten förbättrats. Ingen anser att den har försämrats.

Ytterligare en handfull kommuner på olika håll i landet är på gång att införa samma arbetstidssystem.

Fotnot: För den som vill veta mer om 3:3-systemet, gå in på www.tretre.nu