”Mörk kostympad karl/ vilse

i karriären/ söker hjälpande hand”

Christer Themptander använder kontaktannonsen som form i sin lilla bok ”Kontakt sökes” (Hjärnstorm förlag i samarbete med Riksutställningar).
Hans korta texter och collage innehåller både muntra ordlekar och samhällskritik.