Regionstyrelsen i Västra Götaland hade beslutat att lägga ut verksamheter på entreprenad, trots att den centrala förhandlingen med Kommunal inte var avslutad. Kommunal krävde 600 000 kronor i skadestånd. Till slut enades parterna om ett skadestånd till Kommunal på 100 000 kronor, resten skulle användas för att utveckla yrkesrollerna.
Speciellt undersköterskornas. Elva projekt, där även Vårdförbundet ingår, påbörjades förra hösten och ska avslutas år 2002.

Veronica och Marita arbetar på avdelningen för centraloperation på NÄLs (Norra Älvsborgs Läns) sjukhus. Förr blev de tilldelade en enda sal och höll till där. Nu alternerar de hela tiden mellan två salar. Varje team består av tre lag med en operationssköterska, en narkossköterska och undersköterska i varje lag. Lagen roterar hela tiden. När två lag arbetar i salarna finns det tredje som resurslag redo för att serva de andra två.
När ett lag bedömer att operationen börjar bli färdig, kontaktar det det tredje resurslaget som gör sig beredd med en ny patient. På det viset planerar lagen själva, hämtar, förbereder patienterna inför nästa operation. Likaså ansvarar de för att lämna patienterna till intensiven eller uppvakningsavdelningen. Det gör också att operationerna kan påbörjas snabbare.

— Förr var det sektionsledarna, det vill säga sjuksköterskor, som gjorde de bedömningarna, berättar de.

De tycker möjligen att sektionsledarna har litet svårt att släppa sina roller men det går bättre och bättre.

I Falköping utvecklar ambulanssjukvårdarna olika ansvarsområden, allt från beklädnad och läkemedel till fordon. Genom att en del kan reparera bilar sparar de pengar. De har också större möjligheter att delta i utbildningar.

På bakteriologiska laboratoriet vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg pågår också ett projekt där laboratoriebiträdena är involverade. Där diskuteras att få igenom en ny yrkesutbildning som laborationstekniker, ett och halvt år vid gymnasiet.

På röntgenavdelningen på Mölndals sjukhus arbetar en grupp med den framtida yrkesrollen för undersköterskorna.

— Vi ser över och försöker luckra upp den strikta fördelningen av arbetsuppgifter mellan undersköterskor och sjuksköterskor. Det finns ett stort framtida behov av undersköterskor och det gäller att göra yrket attraktivt. Tyvärr har det varit svårt att få läkarna att engagera sig, att ha tid att delta, berättar projektledaren Marie Omberg.

Ulla Gustafsson, Kommunal, som drev fram projekten, är positiv.

— Arbetsgivaren har fått skjuta till otroligt mycket mer pengar, flera miljoner, än de 600 000 kronor vi begärde. Dessutom står arbetsgivaren för förlorad arbetsförtjänst i samband med projekten, säger hon.

En delutvärdering från Göteborgs universitet visar att projekten medfört en rakare kommunikation mellan de olika yrkeskategorierna men också att det finns läkare som håller sig utanför och visar dålig respekt mot övrig personal. Det hierarkiska systemet är fortfarande starkt.