Därmed är Kommunal det fackförbund som är bäst representerat bland ombuden på kongressen, Metall har 25 ombud.

– För 15 år sedan hade Kommunal kanske tio ombud, nu är läget helt förändrat, säger Eva Nilsson, ombudsman på Kommunals förbundskontor. I särklass står Värmland, där har man arbetat hårt med facklig-politisk samverkan. Från Värmland åker fem kommunalare till kongressen.