Institutet riktar sig offentliganställda och anställda i Försäkringskassan i Västra Götalands län. Där finns den kategori som är svårast drabbad av stressrelaterade sjukdomar, nämligen kvinnor över 50 år.

Ambitionen är dels att förbättra arbetsmiljön för att förebygga stress, dels att ta hand om personal som drabbats.

Institutet ska ha tre samverkande delar: en enhet för förebyggande arbete, en för mottagning, utredning och behandling av anställda vid de berörda arbetsplatserna samt en enhet för forskning.

Institutet beräknas kosta drygt 185 miljoner kronor under fem år. Regionen och Försäkringskassan står för 35 miljoner, till resten av kostnaden har man sökt bidrag från Socialdepartementet.