Man kan fara illa av sådant här, som du så riktigt beskriver. Du är där för att lära och inte för att utnyttjas som gratis arbetskraft, men tyvärr är problemet inte ovanligt.

Du bör ta kontakt med skolan, som ansvarar för dig och för att du får lämplig handledning under praktiken. Skolan bör ge dig stöd så att du vågar ta upp hur du känner det med berörd ansvarig på arbetsplatsen.

Kanske var just den här arbetsplatsen heller inte lämplig. I så fall är det skolans uppgift att rätta till saken.