Skillnaden är att den med månadslön har samma lön varje månad utan att behöva rapportera hur han eller hon arbetat. I anställningsbeviset står det hur hög sysselsättningsgrad man har och på den baseras lönen. Eventuell frånvaro regleras månaden efter. Går man på timlön har man lön för de timmar man arbetar varje månad och får lön i efterskott.

Man har också rätt att ta ut semesterledighet (och annan ledighet också) även om man är timavlönad. Men då handlar det inte om betald semester.