Jag tycker förstås att det låter oerhört trist. Men jag vet också hur lätt det kan vara att dra (kanske) felaktiga slutsatser. Chefen kanske inte är medveten om problemet. Kanske blir han eller hon inte ens arg om någon säger till. Vi ser så mycket på så helt olika sätt och behöver naturligtvis kommunicera för att fungera ihop.

Du kan göra en insats här, genom att berätta för chefen hur du upplever det hela och på sätt bidra till ett mera öppet arbetsklimat. Den tid och energi man lägger ned på sådant brukar löna sig, även om det tar emot i början.

Ert problem kan ”ta vägen” åt okänt håll. Men om du är öppen och ärlig har du ändå börjat göra något åt situationen.