I semesterlagens Allmänna bestämmelser § 33 moment 10 står det: ”Om inte annat överenskoms ska semesterledighet om möjligt förläggas så att den börjar dag efter fridag och slutar dag före fridag”.

Bakgrunden till det är att den som arbetar efter schema inte ska få färre lediga dagar under en semesterperiod än dem som arbetar måndag-fredag. Den som är i tjänst måndag-fredag och tar 25 semesterdagar blir ledig 37 dagar totalt, om man räknar in helgen innan semestern påbörjas och helgen då den avslutas.

Men om du vill vara ledig under midsommarhelgen måste du ta semester dessa dagar. Alltså börjar semestern en fredag (midsommarafton). Om du inte gör det börjar du räkna semestern första arbetsdagen efter helgen. Jag ska tillägga att om du tar semester midsommarafton så ”kostar” den dagen 1,0 i kvot, bara för att det är en så kallad lätthelg som infaller någon gång måndag-fredag.