Vad jag förstår har du fått din tillsvidareanställning i kraft av en ny regel i Lagen om anställningsskydd. Om man haft vikariat tre år under de senaste fem åren övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Men det är svårt att ge ett korrekt svar, för det beror på vilka tjänster som finns inrättade. Är det en underskötersketjänst bör du ha den, är det en sjukskötersketjänst går den till sjuksköterskan.

Socialstyrelsen har beslutat att det bara ska finnas sjuksköterskor i ambulanserna år 2005. Alla vet att detta är omöjligt, eftersom personalen inte räcker till. Samtidigt pågår forskning om just kompetensbehovet inom ambulansen. Mycket tyder på att det behövs specifik kompetens på området. Vad jag kan säga nu är att ingen vet hur det kommer att se ut 2005.

Angående din fråga om fasta schemarader tycker jag att du ska ta kontakt med Kommunals sektion där du arbetar.