Bland annat har elöverkänsliga fått minskade besvär efter behandling med kognitiv terapi. Forskarna betonar att de positvia resultaten med denna form av terapi inte betyder att miljörelaterade problem enbart är av psykologisk natur. Däremot visar de att metoden gagnar patientens egna möjligheter att förändra sin livssituation och påverka sitt välbefinnande.

(Källa: Arbets & Miljömedicin i Stockholms län)