Från och med nästa år får medlemmarna inom den privata vården 31 dagars semester om de fyllt 40 och 32 dagar om de fyllt 50.

Semesterkravet har varit en så het fråga att Kommunal Stockholm tidigare uppmanat till strejk om det inte uppfylldes.

— Nu har ett så gott som konkurrensneutralt avtal uppnåtts, säger Annica Jansson.

Till uppgörelsen är också knutet ett arbetstidskonto. Det innebär att semestern kan tas ut i timmar eller på annat sätt.

Det går till exempel att bara ta ut 25 semesterdagar och resten i pengar genom en överenskommelse med arbetsgivaren.

— Det är ett flexibelt system där den anställde avgör hur semestern ska tas ut, säger Annica Jansson.

Löneavtalet är treårigt. Ramen för löneökningarna är 540 kronor mer i månaden räknat på heltid från första juli och 450 kronor i månaden från och med första juli nästa år. Från och med första juli 2003 är ökningen 540 kronor.

Enligt arbetsgivarnas statistik är snittlönen idag cirka 16 000 varför det handlar om knappt 3.2 procent mer per år. (Det kommunala avtalet ger i snitt cirka 3,7 procent.)

Hela utrymmet ska fördelas lokalt. Det finns inte, som i det kommunala avtalet, några individgarantier:

— Vi ville ha 250 kronor generellt, att alla skulle ha reallöneutvecklingen, men det var absolut nöjet från arbetsgivarsidan, säger Kommunals ombudsman Annica Jansson.

— Däremot förstärkte vi skrivningarna i löneavtalet om vikten av att man tillsammans diskuterar och bestämmer vad som ska ge lönehöjningar, med lönesamtal och så där.

Räknar man ihop löneförhöjning och semesterdagar är ökningen totalt 13,6 procent på 34 månader (11,4 för 36 månader inom kommuner och landsting).

Alla ersättningar, till exempel OB-ersättning, kommer dessutom att justeras vid samma tidpunkt och till samma nivåer som inom kommuner och landsting.