Anledningen är att deras arbete är så påfrestande att de inte orkar med något annat. Särskilt gällde detta kvinnor inom offentlig sektor i åldrarna 35-44 år.

Uppgifterna kommer från tidningen Arbetsmiljö som telefonintervjuat 999 slumpvis utvalda yrkesverksamma i åldrarna 24-54 år. Var tredje person, oavsett sektor, hinner inte motionera. Var femte ansåg att det beror på jobbet.