Det är försäkringskassenämnden i Mariestad som har erkänt skadan och beslutat att han ska få livränta. Han har inte arbetat på ett par år och var innan dess mycket sjukskriven.

Nämnden gick emot rekommendationen från försäkringsläkaren och den föredragande tjänstemannen på kassan. Därför underställs beslutet nu Riksförsäkringsverket, som ger besked senast 15 juli i år.

— Nämnden var totalt enig, betonar Maj-Lis Johansson. Om Riksförsäkringsverket går emot, så har vi i alla fall väckt frågan och bidragit till att bilda opinion.

Hon representerar LO i nämnden och är kommunalare. De andra sex ledamöterna är politiskt utsedda.

Den stora enkäten bland reningsverksarbetare, gjord av yrkesmedicinska forskare, spelade stor roll för beslutet. Den visade att många har ledvärk som inte hänger ihop med belastning av lederna, precis som Ola Anderssons värk.

Under fem år från 1990 moderniserade Ola pumpstationer; 32 stycken. De är trånga och luften är fylld av kloakdimma. Ola måste stänga av strömmen medan han arbetade, så ventilationen fungerade inte.

1995 blev han sjuk och har varit sjukskriven långa perioder sedan dess, de senaste två åren på heltid. Han har fått stöd av skyddsombudet Bo Björk.

— Jag hoppas beslutet går fort. Men jag ska inte hurra förrän jag sett papper på beslutet, säger Ola. Det handlar om mycket pengar, eftersom vi är många som fått samma problem.