Budkaveln blev ett inlägg i den heta debatt om den kontroversiella rapporten som pågick under kongressens tredje dag.

­ Jag kan bara tolka det här som ett starkt nej till förslaget. Det som Kommunal går ut med är allvarligt och får katastrofala följder, säger initiativtagaren till budkavlen Lennart Andersson, sektionsordförande i
Trollhättan.

Två hela avdelningar, förutom Älvsborg också Skaraborg, står bakom budkavlen. Dessutom har 14 sektioner från norr till söder och ett par tusen enskilda medlemmar anammat budskapet.

I rapporten, som ska behandlas under förmiddagen, slås det bland annat fast att privata företag måste få vara med och konkurrera på lika villkor och att vinstutdelning till ägarna måste tillåtas.

Statsminister Göran Persson gav i sitt inledningstal på kongressen bränsle till debatten genom sitt tydliga ställningstagande mot privata vinstintressen i den offentliga sektorn.

­ Det blev jag naturligtvis jätteglad över. Men jag skulle å andra sidan ha blivit chockad om han inte hade sagt så. Det här är en ideologisk fråga, säger Lennart Andersson.

Vid lunchtid beräknas debatten vara avslutad.

Fotnot: De sektioner som bidragit till budkaveln genom kollektiva anslutningar är Luleå, Piteå, Vänersborg, Lilla Edet, Älvsbyn, Trollhättan, Boden, Lycksele, Kalix, Mark, Gällviare, Årsta/Östberga, SU Väst och Orust, representerande totalt 27. 368 medlemmar. Till detta kommer de kollektivt anslutna från avdelningarna Kommunal Skaraborg och Kommunal Älvsborg, representerande 47. 757 medlemmar.