Bland annat innehåller programmet förslag om en nationell eftergymnasial yrkesutbildning för skötare motsvarande 80 poäng.

Men bland ombuden höjdes röster för ett mer slagkraftigt handlingsprogram.

­ Vi efterlyser en konsekvensbeskrivning av psykiatrireformen, sade Yvonne Chevallerau, Stockholm och krävde återremiss av rapporten.

Efter visst voteringstumult antogs slutligen handlingsprogrammet ograverat. Förutom en satsning på utbildning innebär programmet också ett närmare samarbete mellan Kommunal och brukarorganisationerna Riksförbundet för social och mental hälsa och Intresseförbundet för schizofreni.