Av de 14 kandidaterna hade två avsagt sig och det återstod bara så många namn som skulle väljas. Så här ser den nya förbundsstyrelsen ut:

Marianne Andersson, Kronoberg.

Birgitta Andersson, omval, Jönköping.

Kristina Björk, omval, Västerbotten.

Ann-Catrin Fornedal, Sörmland.

Marianne Giheden, omval, Skåne.

Elisabeth Hammarstedt, Stockholm.

Anders Jonsson, omval, Stockholm.

Siv Karlsson, omval, Jämtland.

Ronald Ohlsson, omval, Östergötland.

Hans Unander, omval, Dalarna.

Gerda Svendsen, Kommunal Väst.

Claes-Göran Thunberg, omval, Älvsborg.