Siffrorna presenterades på tisdagen i samband med att en rapport som lyfter fram arbetsmiljöfrågorna antogs.
Allt fler undersökningar den senaste tiden har visat på en allt sämre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar.
LO: s stora hälsoundersökning i våras pekade också på att just Kommunals medlemmar mår sämst.
Under kongressen gör Kommunal ett försök att lyfta fram arbetsmiljöfrågorna.

En rapport är antagen där bland annat de regionala och lokala nivåerna i förbundet uppmanas att se över arbetsmiljöarbetet.

Ett förslag i rapporten är att en helt ny arbetsmiljöenhet skapas på förbundet för att ge tyngd åt arbetsmiljöfrågorna. Den frågan ska förbundsstyrelsen titta på.

I Sifo-undersökningen som bygger på telefonintervjuer med knappt 1 000 medlemmar svarar var femte medlem att arbetsmiljön försämrats mycket de senaste tre åren. 25 procent anser att arbetsmiljön försämrats något och
endast nio procent tycker att den har förbättrats mycket.

Dessutom framgår det av medlemsundersökningen att kommunalare är mer sjukskrivna än övriga LO-medlemmar.

Knappt hälften av Kommunals medlemmar har det senaste året varit sjukskrivna minst en gång. 41 procent svarar att de inte varit borta från arbetet på grund av sjukdom någon gång under det senaste året.
I hela LO-kollektivet var cirka 55 procent inte sjukskrivna någon gång, enligt en undersökning från förra året.

Många medlemmar säger också, enligt undersökningen, att nedskärningar orsakat arbetsskador.
Nästan var tredje medlem, 29 procent, hävdar att olycksfall, förslitningsskador och andra skador i arbetet beror på personalneddragningar de senaste tre åren.