Hej Lars!
När vi läser det Jesus säger, tjyvlyssnar vi liksom på ett samtal mellan honom och dem som menar att ”lagom hämnd är gott nog”, det vill säga öga för öga och tand för tand. Men vad är det som bryter hämndens onda cirkel? Jesus säger att det verkligt goda är att avstå från hämnd och vända andra kinden till. Det är det, som till sist övervinner våldet, snarare än nytt våld.

Men. Livet är ett provisorium. Visst måste vi säga ifrån. Visst måste vreden finnas. Men hämnden? Var går gränsen? Var terrorbombningen av Dresden god, därför att Hitler var ond? Om Hitler inte hade haft en hämnd- och våldskultur till sitt förfogande, hade då andra världskriget över huvud taget börjat?