Den mest kontroversiella rapporten handlar om solidaritet och valfrihet i välfärden. I rapporten står att även privata företag ska kunna vara med och konkurrera om den vård och omsorg som bedrivs. Som Kommunalarbetaren tidigare har berättat har en av förbundsstyrelseledamöterna reserverat sig emot denna formulering.

Övriga rapporter handlar om arbetsmiljö, handlingsprogram för psykiatrin, studier, invandrarfrågor och om avgiftsväxlingen 1998 mellan avdelningarna och sektionerna.

Dessutom föreslås flera ändringar av förbundets stadgar.

Kongressen ska även besluta om villkoren för samgåendet mellan Kommunal och Lantarbetareförbundet.

Många motioner berör de frågor som tas upp i rapporterna. Andra kräver sänkt medlemsavgift.

Dessutom finns motioner om avtals- och förhandlingsfrågor. De har bland annat förslag om slopande av de individuella lönerna, högre löner för olika yrkesgrupper, arbetstidsförkortning, lag om rätt till heltid, arbete var tredje helg och bättre semesterförmåner.

Bland motionerna om pensioner finns krav på sänkt pensionsålder till 60 år. Motionerna om försäkringar föreslår förbättrad barnförsäkring, att hemförsäkringen inte ska ingå i medlemsavgiften och att Kommunal ska ta fram kollektiv bilförsäkring och tandvårdsförsäkring åt medlemmarna.

Andra krav i motionerna gäller a-kassereglerna och att nivån för ersättningen återställs till 90 procent, att karensdagen vid sjukdom avskaffas, delegering av arbetsuppgifter till undersköterskor och arbetsplatsombudens roll.

Valfrihet i välfärden och fler invandrare med fackliga uppdrag. Det tycker Kommunals ordförande Ylva Thörn är de två viktigaste frågorna som kongressen ska diskutera.

— Tyvärr har vårt arbete för att få fler invandrare med fackliga uppdrag inte fått så stor uppmärksamhet ännu, säger hon.

Ingen med invandrarbakgrund finns på förslag till kongressen att väljas in i Kommunals ledning.

— Det visar hur viktigt integrationsarbetet är. Därför är rapporten ”Olika men jämlika” en av de viktigaste som kongressen ska ta ställning till, säger Ylva Thörn.

Kongressens tema är ”Ansvar och Kompetens”.

— Vi vill med det temat visa vilket ansvar vi som facklig organisation har och vill ta. Samtidigt ställer vi krav på arbetsgivarna att ta sitt ansvar. När de inte gör det får våra medlemmar stå till svars inför patienter, anhöriga och andra som är missnöjda för att omsorgen och servicen inte fungerar.

Ylva Thörn tror att denna kongress kommer att skilja sig från de tidigare genom att det denna gång är många nya och yngre ombud.

— Det visar vilken generationsväxling vi är inne i, säger hon.