I våra stadgar står att en av sektionens uppgifter är ”att välja eller ansvara för att val av arbetsplatsombud sker på arbetsplatsen”. Det vanligaste och troligen det mest lämpliga är att arbetsplatsen utser arbetsplatsombudet vid ett formellt val på ett sektionsmöte, höstmöte eller årsmöte. Mandattiden är inte reglerad, men brukar variera mellan två och tre år.

En förutsättning för att vara arbetsplatsombud är att man har förtroende från dem man ska företräda. Om arbetsplatsen är missnöjd med arbetsplatsombudet tycker jag att man måste påtala det. Det är fullt möjligt att föreslå någon annan.