Jag förstår din besvikelse. Jag tycker, att om kommunen har beslutat att alla ska ha rätt till friskvårdstimme utom personliga assistenter som arbetar ensamma, så måste man hitta en annan lösning för er.

Be Kommunal ta upp överläggningar med arbetsgivaren om det här. Det finns inget i våra avtal som reglerar frågan om rätten till friskvård på arbetstid, men jag tycker som sagt att man måste finna lösningar även för er.