Jag vet att det är vanligt att anställda inte får besked om de får sin semester beviljad eller inte och jag tycker att det är ett oskick från arbetsgivarens sida.

Om man ansöker om semester i god tid ska man kräva ett besked inom 14 dagar. Säger arbetsgivaren inget är semestern att betrakta som beviljad. Dessutom: om man ansöker i god tid innan finns möjlighet för arbetsgivaren att planera för vikarier.

I vårt avtal står det: ”Arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. Vistas man då på annan ort får man ersättning för de extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och som prövas skäligt.”

Vem som skall betala en inställd semesterresa bara för att arbetsgivaren inte ger besked om semesteransökan beviljas eller ej, kan man troligen hänskjuta till ovanstående del av avtalet och betrakta det som att man fått återgå i arbete.

Jag tycker att du ska vända dig till Kommunal lokalt för att få hjälp med att motverka den här typen av problem.