Jag svarar som till föregående frågeställare. Det är så lätt att dra förhastade slutsatser när man inte tagit reda på hur det verkligen förhåller sig. Man kan inte ”se” allt!

Vi utgår från oss själva när vi bedömer människor och företeelser, men andra kanske tänker helt annorlunda. Vi har också ofta en tidigare uppfattning (som till exempel du, om din arbetsledare) som påverkar oss i våra ställningstaganden.

Du skulle kunna ta upp det här med någon som du har förtroende för och bolla sakfrågan med denne/denna. Om ditt förtroende för arbetsledaren var naggat i kanten redan innan har hennes fikastund förmodligen stor betydelse för dig. Då bör du kanske välja att vara öppen mot henne. Chansen är stor att hon kommer att uppskatta det.

Om den här saken inte upptar särskilt mycket av din energi, kan du lägga den åt sidan.