I vårt avtal AB-98 finns en bestämmelse som säger att ”vid behov av arbetskraft bör det, innan nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställd på arbetsstället och som har anmält intresse kan erbjudas höjd sysselsättningsgrad”. Anmälan ska vara skriftlig. Jag tycker att du ska ta kontakt med Kommunal lokalt för att få hjälp.