Det är lätt att dra slutsatser som kanske inte alltid är riktiga. Du borde fråga din arbetskamrat om hon är trött på jobbet, för hennes attityd kan faktiskt ha andra orsaker. Ändå har du redan slagit in på den rätta vägen. Arbetskamraten hade kanske svårt att klara din ärlighet när du tog bladet från munnen, det kan ta tid för henne att låta det hela sjunka in. Men du vågade vara tydlig och det är bra. Varför inte fortsätta med det? Du kan beskriva för henne hur du upplever den aktuella situationen och vad du kan tänka dig att göra för att den ska bli bättre.