Budkaveln som nu sprids över landet har författats av sektionsordförande Lennart Andersson och i Trollhättan och Sten Fredriksson, arbetsmiljöansvarig i Vänersborg.

De är frustrerade över en rapport från Kommunal, som ska behandlas på kongressen, där Kommunal säger ja till valfrihet och konkurrens.

— Kommunal tillåter privata vinstdrivande företag att tjäna pengar på barn och sjuka. Till detta säger vi nej, skriver de.

De vill att förbundet följer stadgarna om en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval.

I rapporten förespråkar Kommunal att arbetarrörelsen ska skapa en egen modell för valfrihet och förkastar moderaternas valfrihet.

Detta biter dock inte på Lennart Andersson.

— Valfrihet är och förblir ett borgerligt ord och ett borgerligt budskap. Vi är rädda för att Kommunal öppnar upp för mycket för privata lösningar, att det blir plånboken som avgör vilken vård vi får. För över hundra år började arbetarrörelsen bygga upp en välfärd gemensam för alla. Den ska vi behålla.

Det har redan kommit in namnunderskrifter från både sektioner och enskilda medlemmar, från Älvsbyn i norr till Kävlinge i Skåne.

Debattens vågor kommer sannolikt gå höga på Kommunals kommande kongress.

Ombudet Dan Gabrielsson fick 1997 med sig kongressen på att verka för att minska privatiseringen inom offentliga sektorn.

Om Kommunals rapport säger han:

— Bevare oss väl. Klassklyftorna finns numera även inom förbundet. De som skrivit rapporten lever i en annan verklighet. Vi i Skaraborg vill att vård, skola och omsorg ska drivas i offentlig regi och eventuell vinst ska tillfalla folket.