Kvinnor är sjukare än jämnåriga män. Det skiljer femton år i hälsa mellan de 20 procent som har de högsta inkomsterna och de 20 procent som tjänar minst.

Hälsan hos äldre skiljer sig också mycket mellan olika kommuner i Stockholm. Dödligheten i hjärtsjukdom är nästan tre gånger högre i Österåker än i Tyresö och dödligheten i cancer dubbelt så stor i Nykvarn som i Danderyd.

Siffrorna kommer från forskningsrapporten ”Äldres hälsa och välbefinnande, en utmaning för folkhälsoarbetet” som gjorts av Äldrecentrum i Stockholm på uppdrag av Stockholms läns landsting.

– Landstinget måste särskilt rikta insatser till
riskgrupper bland de äldre. Uppsökande hembesök av distriktssköterska är en av flera åtgärder vi kommer att använda för att nå äldre med hälsoråd. Att förebygga olyckor hos äldre är en annan uppgift som är prioriterad, säger landstingspolitikern Birgitta Rydberg (fp) i en kommentar.

Rapporten visar att folkhälsoarbete bland de äldre ger resultat. Det viktigaste är att stödja de äldre så de kan behålla kontrollen över sitt eget liv. Personer med ett rikt socialt nätverk löper mindre risk att drabbas av demens.