Jag har svårt att förstå varför ni ska behöva flytta sopsäckar över huvud taget. Vem utför arbetsuppgifterna veckans övriga dagar?

Jag kan inte så här på rak arm säga vad som skulle hända om ni vägrar, men tycker att ni ska ta kontakt med ert skyddsombud/arbetsplatsombud för att få hjälp med att reda ut er situation.

Det är tveksamt om den här typen av arbete ska ingå i era arbetsuppgifter. En annan fråga är vem som tar ansvaret för de dementa, som lämnas ensamma när ni utför denna arbetsuppgift. Ni bör fråga er arbetsgivare vilken syn de har på den frågan.