Om du arbetar som vårdbiträde och dessutom som tidningsbud finns inget hinder för dig att vara med i två fackföreningar. Men du kan aldrig få dubbla ersättningar vad gäller försäkringar och så vidare.

Du betalar avgift till respektive fack. En annan lösning är att du är med i ett fack och betalar avgift på hela din inkomst till det facket. Skulle det uppstå några bekymmer så att du behöver hjälp, har du i och med ditt medlemskap rätt att få det.

Den fackförening du är med i lämnar fullmakt till den andra så att den kan företräda dig.