Du skriver själv att du behöver hjälp och det tror jag också. Din svartsjuka har varat i många år och i flera relationer. Jag tror att du behöver en samtalskontakt under längre tid för att få hjälp eller lindring i din svåra situation.

Du kan antingen vända dig till en öppenpsykmottagning för att få denna samtalskontakt eller direkt kontakta en legitimerad psykoterapeut. Läs också gärna denna månads kolumn om svartsjuka. Lycka till!