— De flesta samtal kommer från långtidssjukskrivna som frågar om ersättning. Andra är missnöjda över att man inte kan få ersättning från TFA förrän försäkringskassan godkänt en arbetsskada, säger Barbro.

Vi bad henne svara på några frågor som vi stött på. Här är hennes svar:

Jag har varit sjuk i mer än 90 dagar, och borde få ersättning från AGS, 10 procent ovanpå sjukpenningen. Varför får jag inte det?

Det beror på att du jobbar hos en privat arbetsgivare som följer ITP, och där finns inte motsvarande ersättning. ITP byggdes upp av tjänstemannaförbundens fack, och sedan två år tillbaka för Privattjänstemannakartellen förhandlingar om just den här frågan.

Varför gäller inte försäkringarna alla medlemmar?

AGS är exempel på en avtalsförsäkring som bygger på avtal mellan arbetsgivaren och facket, de kan se olika ut beroende på vem arbetsgivaren är. Medlemsförsäkringar däremot, hör till själva medlemskapet i facket, och gäller alla medlemmar.

Jag har börjat plugga, gäller avtalsförsäkringarna då?

Ja, under en viss tid efter att du slutat jobba. Hur länge, beror på vilket avtal du arbetade under.

Och om jag blir arbetslös?

Då finns ett efterskydd i två år.

Om jag är missnöjd med den ersättning jag fått från Folksam, eller över att jag inte fått ut något alls från en medlemsförsäkring, vart vänder jag mig då?

Till Kundombudsmannen på Folksam, och i nästa steg kan frågan prövas av Försäkringskommittén, där det sitter representanter från facket och Folksam. Man kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, eller med hjälp av rättsskyddet i hemförsäkringen driva frågan i domstol.