Naturligtvis ”får” inte en chef agera hur som helst och visst har anställda yttranderätt! Grundlagen ger alla medborgare rätt att yttra sig och säga sin mening. Men på jobbet är det ibland så orättvist, att chefen kan vara mycket otrevlig, medan en anställd som protesterar emot det, riskerar att bli stämplad som obstinat och samarbetsovillig.

En chef kan förstås vara utarbetad och själv få för litet stöd, men det är ingen godtagbar ursäkt. Cheferna har ansvar för dom anställdas välfärd på jobbet och har skyldighet att uppträda korrekt. Klarar dom inte det så bör arbetsgivaren åtgärda problemen på ett så bra sätt som möjligt.
Arbetsgivare måste förmås att agera snabbare när en illa
fungerande chef skadar verksamhet och människor.

Jag vill ge dig rådet att inte ställa dig på ”barrikaderna” helt ensam. Se till att ni är flera som, gärna tillsammans med facket, först har ett samtal med chefen och sedan går vidare till arbetsgivaren eller chefens egen chef och berättar hur det är på arbetsplatsen. En framkomlig väg för dig och dina kamrater, kan också vara att anmäla er dåliga arbetsmiljö till skyddsombuden och till Arbetsmiljöinspektionen.