Det skriver Karin Fröjdh, allmänläkare som studerat depressioner hos äldre patienter i primärvården i ”Äldre i centrum” nr 1/2001.

Att depressioner ofta ter sig annorlunda hos äldre än hos yngre personer är något som kanske inte är allmänt känt bland läkare, enligt Karin Fröjdh. I sin forskning har hon tagit fasta på tecknen på depression hos äldre som söker sig till vårdcentraler.

Hon har funnit att depression är vanligast bland äldre med svaga sociala nätverk. Den deprimerade har ofta även en kroppslig sjukdom, ett handikapp eller begynnande demens. Vanligaste symptomen är trötthet, därefter kommer sömnproblem och nedstämdhet.

Framför allt män har svårt att självmant ta upp hur de mår psykiskt, därför är det väldigt viktigt att vårdpersonalen ställer frågan.